Despre POST intermitent – explicatii Dr. Pierre Dukan

Postul intermitent, cunoscut şi ca Intermittent Fasting, este unul dintre cele mai populare concepte în tendinţele din fitness şi sănătate. Acesta este una dintre cele mai eficiente alternative ale curelor de slăbit, iar multe dintre vedetele de peste Ocean o includ în ”meniu” pentru a-şi simplifica şi îmbunătăţi stilul de viaţă. Multe studii arată că postul intermitent are numeroase efecte asupra creierului şi corpului şi chiar te ajută să trăieşti mai mult. (Cine ştie, un an, doi, trei).

Ce este postul intermitent

Toată lumea a auzit de ”post” sau de tradiţionalul ”post negru”, care implică abstineţa alimentară totală, dar ”postul intermitent” este o noţiune care desemnează perioadele de abstinenţă voluntară de la băuturi şi alimente, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Există mai multe modalităţi prin care acesta poate fi aplicat, perioadă în care fie mănânci în cantităţi foarte mici, fie deloc.

Tipuri de post intermitent

16:8- această dietă presupune să sari peste micul dejun şi să mănânci o dată la 8 ore, iar apoi, în următoarele 16 ore, să nu consumi nimic.

Mănâncă-Opreşte-te-Mănâncă – această metodă presupune ca o dată sau de două ori pe săptămână să nu mănânci nimic timp de 24 de ore.

Dieta 5:2- în două zile neconsecutive din săptămână trebuie să consumi între 500-600 de calorii, iar în celelalte cinci să mănânci normal.

Intrebare adresata Dr. Pierre Dukan:

LE JEUNE INTERMITTENT POUR MAIGRIR?

Ce matin, une personne m’a posé cette question en message privée :

Bonjour Docteur Dukan j’aimerais savoir si je peux introduire le jeûne intermittent 16/8 à votre régime de l’escalier nutritionnel ? je crois aux bienfaits du Jeûne intermittent sur la santé et j’aimerais bien avoir votre avis sur ce point . Merci !

Je lui ai répondu et j’ai pensé que cette réponse pouvait intéresser au-delà de la personne à qui je l’adressais.

Le jeûne est une pratique religieuse ayant récemment approché le champ de la nutrition. Elle rejoint un bourgeonnement de réponses qui tentent d’occuper l’espace des vrais régimes qui sont moins « à la mode » qu’ils ne le furent. Ces réponses de diversion sont utilisées pour occulter les régimes qui proscrivent les sucres et les aliments glucidiques transformés.

C’est le cas du Non au régime, du rééquilibrage alimentaire, du végan, du sans gluten.

Raspuns:

Chère Madame

Personnellement, je ne suis pas favorable au jeûne et je vais vous dire très précisément pourquoi.

D’abord une précision préalable : les protéines sont le seul nutriment vital que le corps ne sait pas synthétiser. Nous pouvons faire du sucre avec les protéines ou de la graisse. Nous pouvons transformer de la graisse ou même des protéines en sucre (en glucose) mais notre corps ne dispose pas des moyens de faire des protéines et il doit impérativement les prélever dans son alimentation.

Or, nous en avons un besoin absolu de ces protéines pour vivre.

Vous et moi sommes en grande partie composés de protéines. Nos muscles, coeur, foie et reins, tube digestif, sang, peau cheveux sont pour l’essentiel des protéines.

Et non seulement nous en avons besoin mais nous en avons besoin tout au long de la journée. Passés 8 heures sans consommer de protéines, notre corps devra les prélever sur nos muscles.

En fait, quand vous jeûnez vous brûlez de la graisse de réserve mais aussi des protéines de vos muscles et de votre peau et de ses fibres d’élastine qui comme leur nom l’indique sont responsables de la tonicité de votre peau.

D’autre part, jeûner est une épreuve qui ne s’adresse pas simplement aux envies de grignoter mais à la faim, la vraie faim biologique, une pulsion forte qui demande beaucoup de volonté pour y résister. Et au sortir de la diète, le glucose du sang ayant chuté, la faim risque de vous entrainer vers des glucides et faire perdre le bénéfice du jeûne.

Si le jeûne est fait dans un contexte religieux, mystique ou initiatique, c’est cette difficulté de type stoïcienne qui est recherchée et s’adresse à des humains portés par leur foi.

Mais celles et ceux qui cherchent à maigrir sont, par définition des personnes qui ont grossi car vulnérable aux difficultés de la vie en les neutralisant avec des aliments de gratification. Ce ne sont pas des personnes qui bénéficieront du jeûne bien longtemps. Et de plus, mis à part l’intégration à vie de la pratique du jeûne, que se passe-t-il lorsque l’on a perdu du poids. Sur quelles bases le stabiliser ?

Voilà pourquoi je ne suis pas favorable au jeûne.

Néanmoins pour celles et ceux qui le désirent vraiment, ils peuvent tenter de le faire à la condition de compenser le manque de protéines immédiatement après les heures de jeûne pour limiter la perte musculaire démarrant à la fin de la huitième heure de jeûne.

Traducere

Tânărul intermitent pentru a pierde în greutate?

În această dimineață, cineva mi-a pus această întrebare în mesaj privat:

Buna ziua doctore dukan as vrea sa stiu daca pot introduce intermitent post 16/8 la dieta dvs. De scara nutriționale? Cred în beneficiile post intermitente asupra sănătăţii şi aş dori să am opinia dvs. În acest sens. – mulţumesc! – mulţumesc!

I-am răspuns şi m-am gândit că acest răspuns ar putea fi interesat de persoana cu care am vorbit.

Postul este o practică religioasă care s-a apropiat recent de câmpul de nutriţie. Ea se alătură unei devenire de răspunsuri care încearcă să ocupe spaţiul de regimuri reale care sunt mai puţin „la modă” decât au fost. Aceste răspunsuri de diversiune sunt utilizate pentru regimurile obscure care interzic zahărul prelucrat şi alimentele de carbohidraţi.

Acesta este cazul non, reechilibrare alimentară, vegan, fără gluten.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dragă Doamnă.

Personal, nu sunt în favoarea post-ului şi vă voi spune foarte exact de ce.

În primul rând, proteinele sunt singurul nutrienţi vital pe care corpul nu-l poate sintetiza. Putem face zahăr cu proteine sau grăsime. Putem transforma grăsimi sau chiar proteine de zahăr (glucoză), dar corpul nostru nu are mijloacele de a face proteine şi trebuie să fie luat în dieta sa.

Avem o nevoie absolută pentru ca aceste proteine să trăiască.

Tu şi cu mine suntem în mare parte compuse din proteine. Muşchii, inima, ficatul şi rinichii, tractul digestiv, sângele, pielea de păr sunt, în esenţă, proteine.

Şi nu numai că avem nevoie de ea, dar avem nevoie de ea pe tot parcursul zilei. A PETRECUT 8 de ore fără să mănânce proteine, corpul nostru va trebui să-i ia pe muşchii noştri.

De fapt, atunci când arzi, arzi grăsimea de rezervă, dar şi proteinele din muşchii şi pielea şi fibrele sale, pe care le indică numele lor, sunt responsabile pentru tonul pielii tale.

Pe de altă parte, post este un test care nu este doar despre poftele de a ciuguli, ci de foame, adevărata foame biologică, un impuls puternic care necesită o mulțime de will să-l reziste. Şi când ieşi din dietă, glucoza din sânge a căzut, foamea te poate duce la carbohidraţi şi pierde beneficiul post-ului.

În cazul în care postul se face într-un context religios, mistic sau de deschidere, este această dificultate de tip de dificultate care este solicitată și adresată oamenilor purtate de credința lor.

Dar cei care caută să piardă în greutate sunt, prin definiţie, oameni care au crescut pentru că sunt vulnerabili la dificultăţile vieţii prin neutralizarea lor cu alimente de satisfacţie. Ei nu sunt oameni care vor beneficia de la post de mult timp. În plus, în afară de integrarea în viaţă a post-ului, ce se întâmplă când se pierde greutatea. Pe ce bază să-l stabilizăm?

De aceea nu sunt în favoarea post-ului.Cu toate acestea, pentru cei care o doresc cu adevărat, pot încerca să facă acest lucru cu condiţia de a compensa lipsa de proteine imediat după orele de post pentru a limita pierderea musculară începând de la sfârşitul celei de-a opta ore de post.


Sursa : Grup FB Maigrir ensemble avec Pierre Dukan https://www.facebook.com/groups/maigrirensembleavecpierredukan/

Post:

https://www.facebook.com/DrPierreDukan/photos/gm.1045690065615518/618474855248702/?type=3&theater&ifg=1